Zemský povrch je nabit záporně, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodní vrstvy atmosféry, v nichž žijeme,
se tedy nacházejí v elektrostatickém poli směřujícím shora dolů. Při poloze ve stoje je člověk vystaven vertikálnímu
proudu této energie. Při obrácené poloze na autotrakčním lehátku působí tento proud na tělo opačně.
To má u lidí vyrovnávací účinek. Ten vede k vysoké terapeutické hodnotě obrácené polohy.

„Pohlížíme-li na život z hlediska biofyzikálního, vidíme, že elektrické jevy jsou základem veškerého buněčného života
a docházíme k tomu, že konečnou fází všeho je elektrický náboj.“ (Dr.J.Belot).

To plně zdůvodňuje nutnost zakomponování obrácené polohy do našeho života. Velkou předností obrácené polohy
na autotrakčním lehátku oproti jiným obráceným polohám, např. z jógy (stoj na hlavě,svíčka,...), je její snadné zaujmutí
a následné jednoduché ovládání polohy na autotrakčním lehátku. Bez jakékoliv fyzické námahy si volíme různé úhly
obrácených poloh. Řídíme se plně vlastními pocity a dbáme na to, aby nám byly obrácené polohy na autotrakčním
lehátku pouze příjemné. Podle subjektivních pocitů si volíme sklon obrácené polohy a dobu setrvání v obrácené poloze.
Ovládat autotrakční lehátko se naučíme během prvních 5 minut.


zpět     nahoru     domů     tiskVšechna práva vyhrazena (c) 2010 Alena Knapová | admin | realizace nextWEB